Współpraca w ramach ACK

Współpraca w ramach ACK

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest członkiem Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACK) w Euroregionie NYSA. ACK powstało w 1991 roku w celu koordynowania działalności pedagogicznej, naukowej i badawczej pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych, które funkcjonują w rejonie czesko-niemiecko-polskiego obszaru pogranicza, w Euroregionie Nysa.

Partnerskie uczelnie wyższe zrzeszone w ACK

Na stronie internetowej: http://acc-ern.tul.cz/ znajdują się szczegółowe informacje dotyczące działalności w ramach ACK.