Dla pracowników-wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy pracowników KANS w ramach Programu Erasmus + w celach szkoleniowych

 

Wszyscy pracownicy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy - w tym zagadnień związanych z funkcjonowaniem Programu Erasmus + (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.) 

Wielu pracowników korzysta z ofert zamieszczonych na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Niektóre tzw. Staff Training and Teaching Weeks są bezpłatne. Czasami pobierana jest opłata. Ewentualne "wpisowe" pokrywa uczestnik.

Zwykle opłaty pobierane są za szkolenia językowe - które też są możliwe do zrealizowania. Na przykład za kursy języka angielskiego i hiszpańskiego w Barcelonie: https://spainbcn.com/, pobierana jest opłata 350 Euro. Przy nowych, wyższych stawkach stypendiów na wyjazd na 5 dni do Barcelony (1075 Euro) jest to ciekawa oferta.

Godne uwagi są też kursy metodyczne organizowane specjalnie dla nauczycieli - w różnych miastach.  Opłaty za kursy ponosi uczestnik.

https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/erasmus_plus/erasmus

Na Malcie:

https://www.etimalta.com/wp-content/uploads/2020/11/2021-ETI-Malta-Erasmus-Teacher-Training-Dates-and-Prices.pdf 

Są też kursy oferowane przez organizację Ship Con, w cenie 350 Euro za kurs. Ich pełna oferta znajduje się tutaj: https://shipcon.eu.com/upcoming-courses/.

Inne możliwości:

https://dorea.org/officially-confirmed-course-sessions/ (ceny za kurs 400 Euro)

https://erasmus-training.eu/ w pięknym mieście Timisoara w Rumunii (ceny za kurs 650 Euro - z zakwaterowaniem)

https://www.itc-international.eu/erasmusplus/calendar-of-courses-2021 (dużo szkoleń dla nauczycieli, ceny za kurs 350 Euro, głównie Praga)

Można też wybrać szkolenia językowe do dowolnych szkół językowych (nasi pracownicy jeździli na zajęcia językowo-kulturowe, które sobie bardzo chwalili, np. do Kastner Kolleg w Dreźnie: https://www.sprachmobil.com/en/),

Można poszukać kursów związanych z Państwa obszarem pracy, wyjechać do organizacji pozarządowych, muzeów, instytucji, które zgodziłyby się zaoferować wsparcie i pokazać swoją pracę.

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia instytucjonalnej umowy o współpracy między uczelnią macierzystą pracownika a instytucją goszczącą, jedynie na sam wyjazd podpisywana jest umowa o szkoleniu.

Pracownicy wyjeżdżają na okres 5 dni roboczych.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny program szkolenia - plan pracy (Staff Training Agreement) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika). Ze strony KANS plan podpisywany jest przez Prorektora.

Wniosek o przyznanie stypendium w Programie Erasmus+, wraz z projektem Indywidualnego programu szkolenia-planu pracy w bieżącym naborze składany jest w ogłoszonym terminie naboru, o którym informuje się w zakładce "Aktualności". Wniosek powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego.

Kwalifikacji pracowników dokonuje Komisja ds. współpracy z zagranicą w KANS. Pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)  treść proponowanego Indywidualnego programu szkolenia-planu pracy, w
     kontekście zadań wykonywanych przez pracownika (odpowiada/nie odpowiada).

b)   znajomość języków obcych

c)   zaangażowanie pracownika w działania mające na celu internacjonalizację                      uczelni.

Finansowanie wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych odbywa się w taki sam sposób jak finansowanie wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych.

Zasady finansowania, uzgodnie z zarządzeniem Rektora: Zasady podziału dotacji na konkurs z roku 2020, są dostępne tutaj.

Otrzymane dofinansowanie z budżetu Programu Erasmus + jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Pracownik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą:

  • w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejską Kartę Zdrowia wydaną przez NFZ;
  • w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;
  • inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez pracownika.

Po zrealizowaniu wyjazdu pracownik zobowiązany jest dostarczyć Uczelni następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzającej okres pobytu,
  • zaświadczenie realizacji planu pracy,
  • oraz wypełnić ankietę on-line (adres udostępniany przez koordynatora Programu Erasmus w KANS).

Szczegółowe informacje na temat organizacji wyjazdów w KANS dostępne są w  REGULAMINIE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA ZA GRANICĘ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

załączone pliki
wzór umowy z uczelnią - finanse wzór umowy z uczelnią - finanse» [ 107.50 kB ]
wzor staff mobility for training agreement wzor staff mobility for training agreement» [ 121.50 kB ]
wniosek wniosek» [ 39.50 kB ]