Projekt KPSWJG-TU Liberec

W okresie od maja 2011 do kwietnia 2012 Uniwersytet Techniczny w Libercu (TUL) i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW) w Jeleniej Górze wspólnie zreallizowali projekt pn. Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG i-TU Liberec.

Jednym z celów obecnej polityki europejskiej jest umiędzynarodowienie i harmonizacja kształcenia w Europie. Z tego powodu głównym celem prezentowanego projektu było pogłębienie i intensyfikacja istniejącej współpracy międzynarodowej między uczelniami Euroregionu NYSA (ERN). Chodziło tu przede wszystkim o współpracę w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w ERN. W roku 2009 odbyła się już podobna wymiana przy okazji realizacji projektu Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN. Jego rezultaty można zobaczyć tutaj: http://acc-ern.tul.cz/.

W ramach projektu w dniach 22.11.2011 i 28.11.2011 zorganizowana została wymiana studentów pedagogiki z partnerskich uczelni, w której wzięło udział ok. 30 studentów. Zdjęcia z wyjazdu studentów do Liberca w dniu 22.11.2011 można zobaczyć wpisując link: https://picasaweb.google.com/105531564641355477002/23Listopada2011, natomiast zdjęcia z przyjazdu studentó w dniu 28.11. 2011 do Jeleniej Góry są tutaj : https://picasaweb.google.com/105531564641355477002/29Listopada2011

W trakcie trwania działań projektowych odbyły się również spotkania pomiędzy pracownikami szkół wyższych obu uczelni- w Jeleniej Górze i w Libercu, np:

  • 16.03.2012 Instytut Nauk Zdrowia Liberec TUL
  • 27.03.2012  Wydział Nauk Przyrodniczych, Humanistycznych i Pedagogiki TUL
  • 29.03.2012 KPSW Sekcja ,,Zdrowie i Nauki Społeczne'' ACC

Zdjęcia z tych spotkań można zobaczyć w załączonych galeriach.

Kolejnym przedsięwzięciem było wydanie wspólnych publikacji. Jedną z nich jest ACC JOURNAL: wspólna publikacja naukowa szkół wyższych w ERN.

TUL Liberec jest uczelnią, na której kształci się około 10.000 studentów. Studenci pedagogiki szkolnej i wczesnoszkolnej mogą spędzić cały III lub IV semestr na tej uczelni w ramach programu Erasmus (grant około 350 Euro). Nie spowoduje to wydłużenia czasu studiów. Bliższych informacji udzieli Kamila Biniek, uczelniany koordynator programu Erasmus w KPSW.

Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie NYSA zostało utworzone w roku 1991. Jego celem było wsparcie współpracy szkół wyższych na polsko-niemiecko-czeskim terenie przygranicznym, a pierwotnym zadaniem umożliwienie wymiany studentów i pracowników naukowych na terenie Euroregionu NYSA. W ACK współpracuje obecnie 6 uczelni wyższych z Polski, Czech i Niemiec, a KPSW jest jego członkiem ACK od 1998 roku.

Koordynator projektu:

Kamila Biniek, Współpraca z Zagranicą, KPSW