Jak szukac miejsca praktyk

Jak skutecznie szukać miejsca praktyk?

1. Określ swoje preferencje co do kraju, profilu instytucji docelowej oraz planowany okres pobytu na stażu (2 miesiące)

2. Jeśli wybrałeś firmę, która będzie pośredniczyła w znalezieniu stażu - gratulacje! Zgłoś się do firmy i postępuj według ich wskazówek.

W KANS studenci często korzystają z usług firm JobTrust  (dość dobrze dodatkowo płatne praktyki w hotelach w Grecji) oraz Animafest Experience (praktyki w hotelach w Hiszpanii).

Jeśli potrzebują CV, czytaj dalej. Jeśli sam chcesz znaleźć sobie praktykę, również czytaj dalej.

3. Dopracuj swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny)

 Tutaj zaleca się używania ogólnoeuropejskiego wzoru Europass CV. Gotowe CV można przesłać do weryfikacji na adres e-mail:  kamila.biniek@kans.pl.

4. Stwórz wzór maila/listu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność językową.

Stosownie do możliwości i dostępności danych, standardowy mail z zapytaniem powinien być zindywidualizowany, tzn. skierowany do konkretnej osoby, której dane znajdują się na stronie internetowej danej instytucji. Odradza się rozsyłanie korespondencji seryjnej.

Wiadomość/list powinien zawierać CV, dodatkowo można załączyć list motywacyjny, co znacznie uatrakcyjnia Państwa kandydaturę. 

E-mail/list powinien zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby, umiejętności i predyspozycji, zaznaczenie dlaczego właśnie dana instytucja idealnie wpisuje się w Państwa rozwój zawodowy. W tym miejscu warto również poczytać szerzej o profilu danej firmy oraz zawrzeć dwa zdania dotyczące Państwa zainteresowania takim profilem działalności. 

Wiadomość nie powinna być zbyt długa, a konkretna i zachęcająca do zapoznania się z Państwa CV. 

Równocześnie z wysłaniem maila, najlepiej jest zadzwonić, czy wiadomość dotarła, nie wywierając żadnej presji na to, żeby pracodawca udzielił odpowiedzi. Niemniej jednak, można zaznaczyć, że na odpowiedź czekacie i jesteście chętni.

5. Szukanie miejsca praktyk...

W naszej uczelni funkcjonuje Biuro Karier - skorzystaj z ich pomocy! Na stronie Biura również znajdują się oferty praktyk za granicą.

Praktyki obecnie poszukuje się najczęściej przez internet. Z ankiet wynika, że znalezienie jakiejkolwiek instytucji zajmuje studentom ok. 1 miesiąc. Istnieje wiele organizacji, np. www.praktykistudenckie.eu, które umożliwiają znalezienie miejsc praktyk. W aktualnościach na bieżąco umieszczane są możliwości zgłaszane przez pracodawców z całej Europy.

Warta polecenia jest strona Erasmus Intern, dostępna tutaj.

Warto również przystępować do rekrutacji wewnętrznej dużych korporacji. Informacje o naborze znajdują się zazwyczaj na oficjalnej stronie internetowej danej instytucji.

Metoda TOP 50

Każdemu studentowi, który poszukuje miejsca praktyk zaleca się wypełnianie poniższego pliku  - TOP 50.

Formularz zawiera podział na kraj, instytucję, stronę www wybranej instytucji, adres e-mail, datę wysłania zapytania mailowego oraz nr telefonu do instytucji, który może się przydać w razie opóźnień w otrzymywaniu odpowiedzi mailowych.

W pierwszej dziesiątce należy wpisać najbardziej prestiżowe instytucje, w dwóch kolejnych dziesiątkach instytucje, które też cieszą się Pańtwa zainteresowaniem, a w ostatniej- instytucje, w których ewentualnie chcieliby Państwo dbyć praktykę.

Wypełniamy na początku wszystkie dane zawarte w formularzu, bez daty wysłania zapytania mailowego.

Następnie, po analizie profilu wybranych podmiotów, należy przygotować kilka, dopasowanych wzorów maili, wraz z CV (zalecane Europass CV).

Wiadomość przesyłana do insytucji z pierwszej dziesiątki powinna również zawierać list motywacyjny. Warto zadbać o treść takiego listu, który powinien wpisywać się w profil działalności instytucji i pokazywać Państwa determinację do odbywania praktyki właśnie w tym, wybranym miejscu.

Stanowczo odradza się wysyłania bardzo ogólnej formy listu motywacyjnego do wszystkich instytucji.Z perpektywy pracodawców taki list nie ma żadnej wartości i w żadnym wymiarze nie przyczyni się do akceptacji przesłanej kandydatury.

Na bieżąco należy uzupełniać daty wysłanych wiadomości i w razie nie otrzymania odpowiedzi mailowej w ciągu 2 tygodni- ponowić zapytanie, po odczekaniu kolejnego tygodnia - skontaktować się z insytucją telefonicznie.

Listę jak najbardziej można rozwijać do dowolnej liczby instytucji, które uznają Państwo za interesujące.

Metoda TOP 50 pozwoli Państwu na uporządkowanie realizowanych działań i obserwację mierzalnych efektów podejmowanych kroków. 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby konsultacji, zapraszamy do kontaktu z osobą koordynującą wyjazdy na praktyki Erasmus.

Jeszcze kilka słów na temat Europass:

Czym jest Europass?
 
Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób.
 
Europass w nowatorski sposób umożliwia:
  • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
  • poruszanie się po całej Europie.
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych
 
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).
 
Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
 
Dokumenty wchodzące w skład Europass:
  • Europass – CV
  • Europass – Paszport Językowy
  • Europass – Mobilność
  • Europass – Suplement do Dyplomu
  • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 
Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Na naszych stronach internetowych wszyscy, którzy chcą wypełnić Europass – CV lub Europass – Paszport Językowy znajdą odpowiedni formularz oraz szczegółową instrukcję, jak to zrobić. Instrukcja ta obejmuje także tabelę samooceny kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym, co bardzo ułatwia prawidłowe wypełnienie dokumentów. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.
 
Informacje pochodzą z oficjalnej strony: https://europass.org.pl/

Stwórz swoje Europass CV już teraz i w profesjonalny sposób przedstaw swój profil na zagranicznych rynkach pracy:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

załączone pliki
Wskazowki wypelniania Europass Wskazowki wypelniania Europass» [ 116.81 kB ]
TOP 50 - lista do wypelniania przy szukaniu pracodawcy TOP 50 - lista do wypelniania przy szukaniu pracodawcy» [ 142.50 kB ]
Raport Krasnodebski Raport Krasnodebski» [ 65.45 kB ]
Marta Piasecka Marta Piasecka» [ 458.11 kB ]
Zyskowska - angielski Zyskowska - angielski» [ 563.75 kB ]
Paulina Krych Paulina Krych» [ 722.33 kB ]
semily semily» [ 176.52 kB ]