Wsparcie językowe OLS

Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: 
www.erasmusplusols.eu

OLS dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, grecki, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, 
portugalski, szwedzki lub włoski.

Oznacza to dla studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+:
wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię (10 dni) - po otrzymaniu informacji z OLS

udział w kursie językowym on-line wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej; dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowiania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie się studenta 10.10.N, dostęp do kursu do 10.04.N+1; 

- na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu w połowie ostatniego miesiąca realizacji mobilności.