Projekt "Zdrowa szkoła i kształcenie": GESZKO

Projekt Zdrowa szkoła i kształcenie: GESZKO

,,Gesunde Schule und Qualifizierung - Zdrowa szkoła i kształcenie'' to transgraniczny wspólny projekt :
 

•    Szkoły Wyższej Hochschule Zittau/Görlitz reprezentowanej przez Instytut TRAWOS (tzw. partner wiodący projektu),
•    Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniaj Górze,
•    Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Lipsku.

 

Wspólna polsko-niemiecka strona internetowa: 

http://www.hszg.de/pl/lebenslanges-lernen/projekte/geszko/projekt.html

 

SKRÓCONE INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu:


•    Utworzenie długotrwałej ponadgranicznej sieci zarządzania regionalnego połączonej ze stworzeniem możliwości kształcenia dla młodzieży z trudnościami w nauce lub zaniedbanej społecznie z pogranicza polsko-niemieckiego
•    Polepszenie kompetencji życiowych młodzieży dzięki programowi mentoringu
•    Propagowanie zdrowego zdrowego trybu życia dzięki różnorodnym projektom szkolnym
•    Wsparcie samopomocy rodzin i szkół skierowane do uczniów z trudnościami w nauce lub zaniedbanych społecznie
•    Unaocznienie wzbogacającej wartości kontaktów ponadgranicznych

 

Czas trwania projektu:

Początek projektu: 1 maja 2011
Koniec projektu: 30 września 2014

GESZKO organizuje projekty szkolne w latach:
•    2011/2012
•    2012/2013
•    2013/2014

 

Podstawowe zasady GESZKO
•    Zaangażowanie w działania
•    Zorientowanie na wspólnotę
•    Dialog ponadgraniczny
•    Dialog międzypokoleniowy
•    Bliskość w przestrzeni życiowej

 

Grupa docelowa GESZKO
•    Młodzież z trudnościami w nauce lub/i
zaniedbana społecznie  w wieku od 14 do 18 lat
 

Projekty szkolne
•    Są wspólnie opracowywane i realizowane przez nauczycieli i uczniów
•    Są realizowane we współpracy z wybraną szkołą z sąsiedniego kraju
•    Stanowią część jednej z kategorii tematycznych:
                 * Region ojczysty, święta, obyczaje
                 * Uprawa ekologiczna, zdrowe odżywianie
                 * Sport i ruch

 

Program mentoringu
•    Jest ofertą dla zainteresowanych uczniów
•    Uwzględnia oczekiwania wobec mentora
•    Umożliwia stworzenie optymalnego tandemu mentor - podopieczny
•    Wzbogaca podopiecznego oraz mentora

 

Sieć zarządzania regionalnego
•    Tworzona przez sieć osób uczestniczących w projektach szkolnych oraz w programie mentoringu
•    Daje impulsy i wspiera dalsze inicjatywy w zakresie polityki zdrowotnej w szkole
•    Rozwija, koordynuje i kształtuje przyszłe kierunki rozwoju ponadgranicznej ,,Zdrowej szkoły''
•    Wzmacnia identyfikowanie się z regionem granicznym

 

Przebieg projektów szkolnych
•    Wybór kategorii i tematu projektu szkolnego do końca roku szkolnego
•    Szkoły informują GESZKO o ramach czasowych, kamieniach milowych i potrzebnych materiałach
•    Szkoły konsultują się z GESZKO
•    Wizyta i rewizyta uczniów ze szkół partnerskich
•    Targi projektowe na koniec roku szkolnego prezentujące wyniki wszystkich projektów szkolnych

Zespół zarządzający projektem składa się z reprezentantów trzech instytucji partenskich:

1. Hochschule Zittau/ Görlitz, TRAWOS - Institut: partner wiodący

 • Prof Dr Erika Steinert, kierownik projektu ( e.steinert@hszg.de)
 • Cornelia Müller, współpracownik naukowy ( c,muller@hszg.de)
 • Diana Trapp,współpracownik projektu - Controlling ( dtrapp@hszg.de)
 • Madelene Mieth, współpracownik projektu- public relations ( madelene.mieth@gmx.net)
 • Maria Schmidt, pomoc studencka ( ssmmschm@stud.hszg.de)

Kontakt: Hochschule Zittau/ Görlitz, TRAWOS - Institut, Parkstr. 2, 02826 Görlitz, Tel.: + 49 ( 3581) 7671-410

2. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa Jelenia Góra

 • Mgr Grażyna Malczuk, kierownik projektu
 • Kamila Biniek, współpracownik naukowy (kamila.biniek@kpswjg.pl)
 • Dr Józef Zaprucki, współpracownik naukowy (joezap@op.pl)
 • Agnieszka Kaszewska, pracownik do spraw finansowych (agnieszka.kaszewska@kpswjg.pl)
 • Dorota Gajda, pracownik do spraw administracyjnych ( dorota.gajda@kpswjg.pl)

Kontakt: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, ul Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5; Tel.: +48 ( 75) 645 33 42

3. Universität Leipzig, Erziehungswissenschaftliche Fakulät

 • Franziska Heinze  ( franziska.heinze@uni-leipzig.de)

Kontakt: Universität Leipzig,Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Marschnerstr. 29a 04109 Leipizg

załączone pliki
Ulotka ogolna projekt Zdrowa Szkola Ulotka ogolna projekt Zdrowa Szkola» [ 158.11 kB ]
Informacja szczególowa GESZKO Informacja szczególowa GESZKO» [ 218.90 kB ]
Przewodnik działań Przewodnik działań» [ 530.63 kB ]
Infobrief nr 1 Infobrief nr 1» [ 1,195.50 kB ]