Spotkania GESZKO-rok szkolny 2011/2012

W ramach projektu GESZKO ,,Zdrowa Szkoła i Kształcenie'' odbywają się liczne spotkania, które mają na celu integrację uczniów z placówek szkolno - wychowawczych na terenie Niemiec i Polski oraz budowanie zarządu regionalnego. W spotkaniach tych biorą udział uczniowie, studenci, wychowawcy, opiekunowie oraz pracownicy z ramienia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz instytucji partnerskich. Poniżej opis wybranych spotkań, które miały miejsce w roku szkolnym 2011/2012. Zdjęcia z wybranych spotkań znajdują się w GALERII.

Więcej informacji na temat spotkań w ramach projektu oraz Targów Końcowych, które odbyły się 15 czerwca 2012, znajduje się na polsko-niemieckiej stronie internetowej:

http://www.hszg.de/pl/lebenslanges-lernen/projekte/geszko/projekt.html    Zakładka: Aktualności/Relacje

10 listopada 2011 miała miejsce wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu i w Zespole Szkół Elektronicznych.Zostały omówiene ogólne założenia projektu oraz przedstawiona została prezentacja multimedialna. W ramach odwiedzin przeprowadzone zostały rozmowy  z uczniami i z dyrekcją.

16 listopada 2011 odbyła się wizyta w Szkole Przysposabiającej do Pracy we Wschowie - spotkanie z dyrekcją oraz z uczniami - prezentacja multimedialna na temat projektu GESZKO.

17 listopada 2011 odbyła się dodatkowa wizyta w ZSOiZ w Bolesławcu, podczas której omówiono szczegółowe kwestii wspólpracy w ramach projektu  GESZKO.

4. 21 listopada 2011 miało miejsce spotkanie grupy zarządzania regionalnego w Gorlitz - omówienie problemów z problemów dot. organizacji zarządzania regionalnego z partnerami niemieckimi oraz przedstawicielami szkół polskich i niemieckich.

5. 9 lutego 2012 miało miejsce spotkanie uczniów niemieckich z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Udzielenie wywiadów dla lokalnej telewizji i radia.

6. 7 marca 2012 odbyło się spotkanie uczniów w  Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu z  niemiecką szkołą partnerską Förderschulzentrum Görlitz. W związku z wybranym tematem, sportem i rekreacją, uczniowie obu palcówek mieli okazję zwiedzić miasto.

7. 14 marca 2012 miało miejsce spotkanie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze ze szkołą Förderschule  w Görlitz. Podczas wizyty uczniowie mieli za zadanie dekorację i farbowanie jajek. Dzieci ze szkoły niemieckiej zwiedziły budynek szkolny. Na zakończenie wizyty zjedli wspólnie polski obiad (zupę pomidorową oraz pierogi) .

8.  21 marca 2012 roku odbyło się spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu z uczniami niemieckiej szkoły partnerskiej Gutenbergschule – Schule zur Lernförderung Niesky. Integrowano się poprzez wspólne przygotowanie posiłków. Uczniowie zostali podzielenia na dwie grupy, pierwsza z nich zajęła się przyrządzaniem sałatki warzywnej, druga zaś pieczeniem szarlotki. Następnie dzieci ze szkoły niemieckiej zostały oprowadzone po budynku szkolnym. Po zwiedzeniu szkoły odbył się wspólny wielkanocny obiad.

9. 23 marca 2012 pracownicy projektu ,,Zdrowa Szkoła i Kształcenie’’ pojechali do Seifhennersdorf  - ośrodka kolonijnego Querxenland (Kraina Krasnali) w celu zadecydowania czy w miejscu tym można zorganizować Targi Końcowe w dniu 15.06.2012. Pracownikom towarzyszyła dyrektor Szkoły Specjalnej w Jeleniej Górze, pani Małgorzata Łasek-Dowiat, wraz z córką. Miejsce oceniono jako odpowiednie.

10. 2 kwietnia 2012 miało miejsce spotkanie w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku Śląskim. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Pani Cornelia Müller oraz uczniowie i wychowawcy placówki. Celem wizyty była prezentacja głównych założeń projektu ,,Zdrowa Szkoła i Kształcenie''. Dodatkowo uczniowie poprzez zabawę mieli okazję poznać kilka słow niemieckojęzycznych. Do zabawy w ,,ciepło/zimno'' włączyli sie również nauczyciele. Podczas spotkania pani Cornelia Müller przekazała przedmioty zakupione w ramach projektu.

11. 24 maja 2012 odbyło się spotkanie uczniów szkoły ze Lwówka Śląskiego z kolegami z niemieckiej placówki w Zittau. Na początku wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się poprzez animację językowe, kolejno zwiedzili szkołę, a następnie udali się na wycieczkę do Löbau. Zobaczyli tam piękną wystawę ogrodową. Uczniowie mogli również zobaczyć jak powstają zdrowe i ekologiczne hamburgery oraz frytki, a następnie spożyć je.

12. 30.maja 2012 uczniowie ze szkoły z Jeleniej Góry odwiedzili swoich rówieśników w szkole w Görlitz., gdzie zostali bardzo ciepło przywitani przez dyrektor niemieckiej szkoły. Za pomocą muzyki (śpiewania i grania na instrumentach) poznali słowa na powitanie - zarówno polskie jak i niemieckie. Kolejno zostali podzieleni na 3 grupy. 2 z nich zajmowały sie gotowaniem, a 3 dekoracjami. W trakcie gotowania chętne osoby mogły zwiedzić szkołę. Po przyrządzeniu posiłków i zjedzeniu obiadu, uczniowie integrowali się przez wspólną zabawę na placu zabaw przed szkołą. Szczególnie wzruszające było obserwowanie uczennicy polskiego pochodzenia ze szkoły w Niemczech,  Bernadetty, która zajmowała się ofiarnie Michałem, jej jeżdżącym na wózku inwalidzkim rówieśnikiem ze Szkoły Specjalnej w Jeleniej Górze.

13. 31 maja 2012 we Lwówku Śląskim miała miejsce wizyta uczniów  z Zittau we Lwówku Ślaskim. Rówieśnicy zwiedzili miasto jak również szkołę.

14. 15 czerwca 2012 odbyły się Targi końcowe w miejscowości Seifhennersdorf koło Zittau. Podczas Targów spotkały się wszystkie placówki biorące udział w projekcie jak również koordynatorzy w celu prezentacji wyników pracy. W sumie w targach uczestniczyło około 150 uczniów i 60 opiekunów.